De impact van beelden op de productiviteit en het werkgeluk

10/06/2020

Het is van belang om in te zetten op het werkgeluk van de medewerkers. Werkgeluk leidt immers tot een hogere productiviteit, creativiteit, een betere gezondheid, een optimale samenwerking en meer betrokkenheid van de medewerkers. Een manier waarop je kan inzetten op dat werkgeluk is door beelden toe te voegen in de werkomgeving.

Je zou denken dat het toevoegen van beelden in een werkomgeving mensen afleidt van hun taken maar niets is minder waar. Het toevoegen van de juiste beelden oefent een positieve invloed uit op de productiviteit en het werkgeluk van de medewerkers. Met beelden duiden we op afbeeldingen maar ook kunstinstallaties of schilderijen.

Beprinte lichtwand en plafond in tandartspraktijk

De invloed van planten en kunst in een werkomgeving

Uit een onderzoek van Craig Knight blijkt dat de omgeving waarin een werknemer zich bevindt een zekere impact heeft op de productiviteit. Concreet gaat het hier over het toevoegen van bepaalde elementen zoals kunst en planten.

Ze voerden een experiment uit waarbij men de productiviteit analyseerde onder vier verschillende condities. Men vroeg de medewerkers van een onderneming om een uur in één van de vier kantoorruimtes te werken. De eerste kantoorruimte was eerder neutraal en bevatte enkel de essentiële elementen. In de tweede ruimte voegde men planten en kunst toe die de onderzoekers reeds plaatsten. De onderzoekers beschreven deze ruimte als enriched of rijkelijk.

In de andere twee kantoorruimtes voegde men ook planten en kunst toe maar mochten de werknemers ze zelf een plaats geven. In de ene ruimte, genaamd empowered, bleven de planten en kunst gewoon staan zoals de medewerkers ze in eerste instantie plaatsten. Maar in de andere ruimte, disempowered, verplaatsten de onderzoekers de elementen en stelden ze op dezelfde manier op als in de tweede ruimte.

Beprinte lichtplafonds in kantoorruimtes

De verrassende resultaten van het experiment

Uit het experiment kwamen enkele verrassende resultaten naar boven. De productiviteit van de medewerkers in de rijkelijke ruimte lag 15% hoger dan die in de eerder neutrale ruimte. Die in de empowered ruimte waren zelfs 30% productiever. De productiviteit van de medewerkers binnen de disempowered omgeving daalde dan weer tot die in de neutrale omgeving.

We concluderen hieruit dat het toevoegen van kunst en planten een toename in productiviteit teweeg brengt. Voornamelijk de aanwezigheid van die elementen, in combinatie met het zelfvertrouwen dat ontstaat bij de zelfstandige beslissing van de opstelling, bleek een groot effect te hebben op de productiviteit.

Beprinte lichtwand met kikkers in zitruimte

De positieve effecten van de aanwezigheid van beelden op de werkvloer

Uit bovenstaand onderzoek stelden we al vast dat de aanwezigheid van beelden de productiviteit verhoogt maar er zijn nog enkele andere positieve effecten.

De aanwezigheid van beelden wekt innovatie en creativiteit op. Het toevoegen van innovatieve beelden binnen een werkomgeving leidt tot innovatieve ideeën van de medewerkers. Beelden werken dus als een inspirerende en motiverende factor voor mensen.

We vermeldden eerder dat beelden niet zorgen voor afleiding maar daar moeten we toch even een kanttekening bij plaatsen. Zo zouden beelden mensen wel kunnen afleiden maar op een positieve manier. Het spreekt voor zich dat hele dagen lang naar een computerscherm staren kan leiden tot vermoeidheid en hoofdpijn. Beelden in de ruimte zouden dan de focus op je scherm even doen afnemen waardoor je ogen even een pauze krijgen

Beprinte lichtwand vergaderruimte

Uit onderzoek blijkt dat beelden een impact hebben op het stressniveau. Het overgrote deel van de respondenten, namelijk 78%, gaf aan dat de aanwezigheid van kunst in de fysieke omgeving resulteert in minder stress. Wanneer we minder stress ervaren, zullen we ons makkelijker kunnen ontspannen en ervaren we dus meer werkgeluk. Stress oefent dus een negatieve invloed uit op het werkgeluk.

Daarnaast ondersteunen beelden ook de atmosfeer van de ruimte en zijn het elementen die conversatie stimuleren. Beelden toevoegen aan een fysieke omgeving heeft dus verschillende voordelen en vormt dus zeker een meerwaarde.

Beprinte lichtwand in wachtzaal AZ Sint-Jan Brugge

De noodzaak van overwogen beslissingen

Wanneer je dus overweegt om enkele beelden toe te voegen aan de werkomgeving is het van belang om goede doordachte beslissingen te maken. Het zou immers ook kunnen resulteren in ongewenste effecten. Je moet dus nadenken over hoe je werknemers geïnspireerd moeten worden alvorens je beslist welke beelden je gaat plaatsen.

Beprinte lichtwand eetzaal politie Gent

Schattigheid als stimulans voor de productiviteit

In de eerste studie die we beschreven, bleken planten en kunst stimulansen te zijn voor een hogere productiviteit. In deze studie onderzocht men hoe schattigheid kan optreden als drijfveer voor productiviteit.

Het onderzoek bestond uit enkele experimenten waarbij universiteitsstudenten steeds een andere soort opdracht dienden te vervullen. In het eerste experiment bestond de opdracht uit het spelen van een kinderspel. Alvorens ze aan de opdracht mochten beginnen kregen ze ofwel een afbeelding van babydieren te zien of één van volwassen dieren. De productiviteit nam meer toe na het bekijken van foto’s met babydieren dan met volwassen dieren.

Beprinte lichtwand in wachtzaal AZ Sint-Jan Brugge

Bij het tweede experiment vervulden ze een andere opdracht. Deze keer voegde men een groep toe die in plaats van afbeeldingen van baby of volwassen dieren, afbeeldingen van eten te zien kreeg voor aanvang van de opdracht. Bij dit experiment lag de productiviteit ook hoger bij de groep die afbeeldingen van babydieren te zien kregen. De afbeeldingen van voedsel bleken geen impact te hebben op de productiviteit. Afbeeldingen van schattige dieren wekken emoties op waardoor we ons meer focussen op onze opdrachten. Daardoor verhoogt dus ook onze productiviteit.

Diverse printwanden in gang tandartsenpraktijk
Conclusie

Samengevat stellen we dat het toevoegen van beelden een pak opportuniteiten met zich meebrengt. In de eerste plaats en niet in het minst bevordert het de creativiteit en de drang naar innovatie. Daarnaast vermindert het onze stress en stimuleert het de medewerkers om in dialoog te gaan. Het draagt positief bij aan de productiviteit en het werkgeluk van de werknemers. Naast alle voordelen die het de medewerkers oplevert, maakt het de werkomgeving ook meer esthetisch.

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen om van jouw kantoor of werkomgeving een plek vol creativiteit en innovatie te maken?

Aarzel niet om ons te contacteren. We nemen graag de tijd om je project in detail te bespreken en persoonlijk advies te geven.

Bronnen

30 top reasons why art can improve productivity in the workplace. (2019):
https://c-line.art/blog/30-top-reasons-why-art-can-improve-productivity-in/

Brewer, K. (21). Art works: how art in the office boosts staff productivity: 
https://www.theguardian.com/careers/2016/jan/21/art-works-how-art-in-the-office-boosts-staff-productivity

Catalano, P. (2018). Art and its effect on productivity in the workplace: 
https://shopthehungerford.com/article/art-and-its-effect-on-productivity-in-the-workplace.html

Higginbottom, K.). The Impact Of Art In The Workplace: 
https://www.stephenthurstonphotography.com/art-for-productivity.html

Nittono, H., Fukushima, M., Yano, A., & Moriya, H. (2012). The power of kawaii: Viewing cute images promotes a careful behavior and narrows attentional focus. PloS one, 7(9), e46362. van der Goes, S.). Van werkstress naar werkgeluk.
https://centrumvoormindfulness.nl/nieuws/alles/van-werkstress-naar-werkgeluk

Beprinte lichtwand wachtzaal AZ Sint-Jan Brugge
Beprinte lichtwand eetzaal politie Gent
Beprinte lichtwand wachtzaal AZ Sint-Jan Brugge
Beprinte lichtwand wachtzaal AZ Sint-Jan Brugge
Beprinte lichtwand wachtzaal AZ Sint-Jan Brugge
Beprinte lichtwand wachtzaal AZ Sint-Jan Brugge
Beprinte lichtwand wachtzaal AZ Sint-Jan Brugge
Beprinte lichtwand wachtzaal AZ Sint-Jan Brugge
Beprinte lichtwand wachtzaal AZ Sint-Jan Brugge
Diverse printwanden in trandartspraktijk
Diverse printwanden in trandartspraktijk
Diverse printwanden in trandartspraktijk
Beprinte lichtwanden en plafond in showroom tuinmeubels
Beprinte lichtwanden en plafond in showroom tuinmeubels